soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,Projekat Morinj

Boka Kotorska, čiji je Morinj dio, je jedan od najljepših djelova Jadranskog mora. Među strmim kamenim liticama Orjena i Lovćena, stvoren je Morinj, najljepši mediteranski prizor, čija netaknuta ljepota privlači strane turiste. Morinj je smješten na pola puta između Kotora i Herceg Novog, od kojih ga razdvajaju tačno 24 km.

Kroz Morinj se prolazi jadranskom magistralom, a tu je i novootvorena magistrala koja spaja jug sa sjeverom Crne Gore, regionalni put Lipci - Žabljak. Najbliži aerodrom je Tivat, a nijesu daleko ni Golubovci (Podgorica, 80 km) i Aerodrom Ćilipi (Dubrovnik – Hrvatska, 70 km).

Predmetna lokacija je podijeljena na dva dijela u odnosu na glavni put, koji ide iz Kotora do Herce Novog, tako da ispod Jadranskog puta, Neksan posjeduje 7.248 m2, a iznad Jadranskog puta, 13.119 m2, što ukupno čini 20.367 m2. Naš Morinj ima svoju plažu i okružen je rijekama, okolo su brda, što sve stvara cjelokupnu impresiju ovog jedinstvenog kraja i čini da Morinj ima luksuznu poziciju za budući projekat.

Logo